• Verified

Roysa provides:

  • Email address
  • Phone Number

Hi, I am Roysa

  • Live in Milan, Italy
  • Speaks Italian, English
  • Concierge Friend: 25.0 / hour
  • Virtual Friend: 25.0 / hour

About

یکی از مهم ترین نکاتی که در نهالستان قاسمی باید به خاطر بسپارید، مرطوب نگه داشتن خاک است. این کار را می توان با مالچ پاشی اطراف گیاهان یا آبیاری منظم آنها انجام داد. اگر خاک خشک شود، نهال ها نمی توانند زنده بمانند. وقتی آماده راه اندازی نهالستان هستید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید. در ابتدا، مطمئن شوید که نهال هایی را خریداری می کنید که اندازه مناسب گلدان مورد استفاده شما باشد. اگر خیلی کوچک باشند، نمی توانند به درستی رشد کنند. ثانیا نهال هایی را بخرید که متناسب با نوع گیاهی باشد که می روید. هنگامی که نهال های خود را دارید، زمان کاشت آنها فرا می رسد. حتما قبل از کاشت ریشه ها را شل کنید و بعد از آن به خوبی آبیاری کنید. همچنین با مالچ پاشی اطراف گیاهان یا آبیاری منظم آنها، خاک را مرطوب نگه دارید. با کمی مراقبت، نهال های شما باید در بیرون رشد کنند. هنگامی که زمان خرید نهال سیب خود در بیرون فرا می رسد، باید چند نکته را در نظر داشته باشید. اول، شما باید نهال هایی بخرید که با آب و هوا و منطقه ای که در آن زندگی می کنید مناسب باشد. هنگامی که نهال ها و لکه های خود را انتخاب کردید، زمان کاشت است! برای خرید انواع نهال مثل خرید نهال آلو، سوراخی را حفر کنید که عرض آن دو برابر ریشه های گیاه باشد. ریشه های گیاه را به آرامی شل کرده و در سوراخ قرار دهید. سوراخ را با خاک پر کنید و در حین حرکت آن را به آرامی فرو کنید. گیاه را به خوبی آبیاری کنید. این روند را تا زمانی که همه نهال های شما کاشته شوند تکرار کنید. سپس، بنشینید و از تماشای رشد آنها لذت ببرید!

Expertises

Art & Photography