• Verified

Gerd790 provides:

  • Email address
  • Phone Number

Hi, I am Gerd790

  • Live in gerd790, Iran
  • Speaks Bengali

About

شروع با خرید نهال گردو فرنور پالیز گردو به شما شانس موفقیت بسیار بیشتری نسبت به شروع با بذر می دهد. این به این دلیل است که نهال ها قبلاً مراحل جوانه زنی را طی کرده و آماده رشد هستند. 6. رشد سریعتر

Expertises